< >

9162 FFP3 Պաշտպանիչ շնչադիմակ

Շնչադիմակ Պաշտպանության մակարդակ: FFP3 (մինչև 5...

Quantity

Շնչադիմակ

Պաշտպանության մակարդակ: FFP3 (մինչև 50 մգ/մ3 ՍԹԿ), FFP3 (մինչև 12 մգ/մ3 ՍԹԿ

Ելքի կլապան: առկա է

You might also like